วันจันทร์ที่ 19 มกราคม พ.ศ. 2552

การแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาประชาชน ท้องถิ่น จังหวัดสุรินทร์ ปี2552

การแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาประชาชนท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์ ปี2552
6 - 15 มกราคม 2552
การแข่งขันกีฬานักเรียนนักศึกษาประชาชนท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์ ประจำปี 2552 ได้จัดการแข่งขันขึ้น ระหว่างวันที่ 6 - 15 มกราคม 2552 โดยศูนย์ท่องเที่ยวนันทนาการและกีฬาร่วมกับจังหวัดสุรินทร์ และองค์การบริหารส่วนตำบลทุกตำบลในจังหวัดสุรินทร์ ซึ่งการจัดการแข่งขันครั้งนี้แบ่งประเภทการแข่งขันเป็น นักเรียน , นักศึกษา , ประชาชนทั่วไป และ ประเภทผู้อาวุโส โดยให้แต่ละอำเภอและหน่วยงาน รวม 27 หน่วย ส่งนักกีฬาเข้าร่วมทำการแข่งขัน

คณะกรรมการจากโรงเรียนมหิธร
สิบเอกพเยาว์ คำนุช ผู้ปล่อยตัวนักกีฬา

นักกรีฑาอำเภอสังขะเหรียญทองพุ่งแหลน
รับเหรียญเขย่งก้าวกระโดด
ชุติภา สวัสดี เหรียญทองเขย่งก้าวกระโดด โรงเรียนกระเทียมวิทยา


ทีมกรีฑาสังขะคณะกรรมการตัดสินกรีฑา


ผู้อำนวยการเลอสรรค์

เติมศักดิ์ ลวดเงิน

น้องปู ประสาทวิทยาคาร


คุณแย ขวาวสินรินทร์
คุณสันติ ผู้ฝึกสอนยกน้ำหนักจังหวัดสุรินทร์ ผู้ตัดสิน
พเยาว์ คำนุช อดีตนักกีฬาทีมชาติค้ำถ่อ

ปูนาขาเก..........
จ่าเขียว นักเดินทนจังหวัดสุรินทร์ และผู้ฝึกสอนกรีฑาสุรินทร์


ซ้ายสันชัย ,ขวาพิพัฒน์ พันธ์สุขเหรียญทองวิ่ง 100 เมตร รุ่นอาวุโส ( เก่งจริง ๆ )

คณะผู้ฝึกสอนอำเภอสังขะ

ท่านผู้อำนวยการโรงเรียนมหิธรวิทยา
พิธีมอบเหรียญรางวัลฟุตบอลรุ่นอายุ 16 ปีหญิง
ทีมฟุตบอลรุ่นอาวุโส อำเภอรัตนบุรี ได้อันอับ 2

คณะกรรมการตัดสินฟุตบอลรับเกียรติบัตร โดยตัวแทนครูภานุมาศ ศรีราม

ทีมสุรวิทยาคาร ชนะเลิศฟุตบอลประเภทรุ่นอาวุโส ประจำปี 2552

คณะกรรมการผู้ตัดสินฟุตบอล จากเขต 3 อำเภอปราสาท


นักเรียนโรงเรียนสุรินทร์ราชมงคล เชิญเหรียญรางวัล


ครูสุรพงษ์ สุขสิน ผู้ฝึกสอนอำเภอสังขะ และจังหวัดสุรินทร์
เหรียญทอง


ชุติภา สวัสดี เหรียญทองเขย่งก้าวกระโดด

รอบรองชนะเลิศ ทีมสุรวิทยาคาร พบ อำเภอเมือง

ไม่มีความคิดเห็น: