วันพฤหัสบดีที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552

การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติรอบคัดเลือกภาค 3 "สุรินทร์เกมส์" 2-11 พ.ย.52

ประมวลภาพการแข่งขันกีฬา
เยาวชนแห่งชาติรอบคัดเลือกตัวแทน ภาค 3 "สุรินทร์เกมส์"
2 - 11 พฤศจิกายน 2552 ณ จังหวัดสุรินทร์


ไม่มีความคิดเห็น: